Uczestnictwo

Uczestnictwo


* - według III/9 punktu regulaminu konferencji

Preferencyjne stawki opłat przewidziane dla Członków KIKE, przysługuje jedynie Pracownikom (w rozumieniu Regulaminu Konferencji) Członków KIKE, którzy na dzień zgłoszenia udziału w Konferencji pozostają członkami KIKE oraz nie zalegają z zapłatą składek członkowskich za więcej niż 3 miesiące. Szczegółowe zasady skorzystania z preferencyjnych stawek opłat określa szczegółowo Regulamin Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji spełnienia przez Uczestnika i Zgłaszającego warunków skorzystania z preferencyjnych stawek dla Członków KIKE określonych w Regulaminie Konferencji.

 

O cenie decyduje data wpłaty na konto.

Po 4.05.2017 rejestracja możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.


Wpłaty za uczestnictwo prosimy kierować do:

logo kike

Kike Events Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
NIP: 951-233-67-88

Uwaga, nowy numer rachunku:

24 1090 1652 0000 0001 3301 7658
(Bank Zachodni WBK S.A.)

Tytuł przelewu:

firma_nazwiska_id820