KONFERENCJA DZIEŃ 1 - wtorek, 18 czerwca
SALA GŁÓWNA
SALA WARSZTATOWA